Skip to main content
European Commission logo
Research and Innovation

Zwiększanie doskonałości badań nad mobilnością elektryczną w krajach wyspiarskich

Mimo że są szczególnie narażone na skutki zmiany klimatu, kraje wyspiarskie importują duże ilości paliw kopalnych. Finansowany przez UE projekt NEEMO miała na celu wzmocnienie badań nad mobilnością elektryczną na Malcie. Tego rodzaju inicjatywy pomagają w tworzeniu ekologicznych rozwiązań transportowych dla obywateli UE mieszkających na wyspach i w innych częściach kontynentu.

©Kadiya #573910627 source: stock.adobe.com 2023

PDF Basket

Nie wybrano żadnego elementu

Dla mieszkańców wysp, narażonych na ekstremalne zjawiska pogodowe i odizolowanych od szerszych sieci wsparcia, zmiana klimatu stanowi szczególnie poważne niebezpieczeństwo. Jednocześnie kraje wyspiarskie są w dużej mierze skazane na import paliw kopalnych, gdyż nie mają zasobów materialnych i naukowych potrzebnych, by przejść na zieloną energię.

Projekt NEEMO powstał z zamiarem zbadania sposobów tworzenia odpowiedniej infrastruktury czystej mobilności i stymulowania samofinansującego się wzrostu na Malcie. Projekt wspierał nawiązywanie kontaktów między przemysłem i społecznościami badawczymi, aby rozwijać badania i pokonywać bariery utrudniające wdrażanie ekologicznych rozwiązań transportowych.

„Celem było zwiększenie potencjału badawczego w zakresie mobilności elektrycznej i jej funkcjonowania na Malcie”, mówi Brian Azzopardi, koordynator projektu NEEMO i główny badacz w Malta College of Arts, Science and Technology Energy Research Group (MCAST Energy). „Oznacza to udział w badaniach obejmujących samą technologię pojazdów, jak i nawyki kierowców oraz mobilność mieszkańców wyspy”.

W skład grupy MCAST w ramach konsorcjum NEEMO weszli partnerzy europejscy: Francuska Komisja Energii Alternatywnej i Atomowej, Austriacki Instytut Technologii AIT oraz Agencja Rozwoju Nikozji na Cyprze.

Zwiększanie potencjału badawczego

Celem było zbadanie możliwości i wyzwań związanych z e-mobilnością – od samochodów elektrycznych po hulajnogi elektryczne – ze szczególnym uwzględnieniem wysp.

W ramach tych wysiłków konsorcjum NEEMO zorganizowało trzy zaawansowane szkolenia na Malcie i trzy warsztaty w krajach partnerskich, zapraszając kluczowych prelegentów z instytucji partnerskich i wiodących ekspertów spoza konsorcjum do wymiany wiedzy z różnymi interesariuszami z Malty i innych krajów europejskich.

Zaproszono też organizacje z innych regionów wyspiarskich, takich jak Rodos, aby podzieliły się swoimi doświadczeniami w zakresie mobilności elektrycznej.

W ramach projektu NEEMO zorganizowano również serię tygodniowych spotkań mentorskich, podczas których naukowcy z zaawansowanych instytucji partnerskich w Austrii i Francji odwiedzali Maltę, aby udzielać wskazówek i wsparcia.

Naukowcy z Malty wyjeżdżali także na staże do Francji i Austrii, gdzie zdobywali doświadczenie za granicą w zagranicznych instytucjach badawczych.

Włączenie pojazdów elektrycznych do systemu transportowego

Jako wyspa o długości zaledwie 27 km Malta daje niespotykane gdzie indziej możliwości rozwijania lokalnych technologii mobilności elektrycznej. Średni dystans podróży na wyspie wynosi 6 km. Rozwiązania w zakresie mikromobilności, proponowane przez konsorcjum NEEMO, mogą poprawić dostępność transportu dla wszystkich obywateli, w tym osób o ograniczonej mobilności czy mieszkających z dala od węzłów komunikacyjnych.

Ponadto Malta stara się szerzej wykorzystać energię słoneczną. Kluczowym elementem tych działań jest integracja pojazdów elektrycznych z technologiami solarnymi. Flota pojazdów elektrycznych mogłaby przyczynić się do zwiększenia odporności energetycznej wyspy dzięki takiemu zmodyfikowaniu czasów ładowania, by zmniejszyć obciążenie sieci w godzinach szczytu.

Projekt wniósł znaczący wkład w obecne badania nad sterowaniem częstotliwością, polegającym na tym, że pojazdy elektryczne umożliwiają dwukierunkowy przepływ energii, zasilając sieć i oferując większą stabilność podczas wznawiania działania sieci energetycznej, na przykład po lokalnych przerwach w dostawie prądu.

Za sprawą projektu NEEMO opublikowano już kilka badań w tych nowych obszarach badawczych, inne zaś są w przygotowaniu.

Nowy ośrodek badawczy

Ustalenia NEEMO zostały zaprezentowane podczas specjalnej sesji panelowej poświęconej projektowi na międzynarodowej konferencji MedPower 2022, która odbyła się na Malcie.

Pomimo trudności logistycznych związanych z organizacją wydarzenia naukowego na tak małej wyspie, konferencja okazała się ogromnym sukcesem, o czym świadczy udział około 200 uczestników i owocne dyskusje na temat mobilności elektrycznej.

Aby zadbać o kontynuację prac prowadzonych w ramach projektu NEEMO, powołano Fundację na rzecz Innowacji i Badań Naukowych na Malcie, która jest niezależną, autonomiczną, niekomercyjną fundacją publiczną oraz organizacją zajmującą się badaniami i rozpowszechnianiem wiedzy.

„Założeniem projektów takich jak NEEMO opartych na współpracy, jest rozwijanie dotychczasowych dokonań lokalnej bazy badawczej na Malcie i stworzenie platformy umożliwiającej dalsze postępy w nowych dziedzinach badań, które są istotne dla regionu śródziemnomorskiego i państw wyspiarskich”, dodaje Azzopardi, podkreślając, że takie ośrodki sprzyjają współpracy między partnerami badawczymi „tam, gdzie wcześniej było to utrudnione”.

PDF Basket

Nie wybrano żadnego elementu

Informacje o projekcie

Akronim projektu
NEEMO
Nr projektu
857484
Koordynator projektu: Malta
Uczestnicy projektu:
Austria
Cypr
Francja
Malta
Koszt całkowity
€ 799 999
Wkład UE
€ 799 999
Czas trwania
-

Więcej informacji

More information about project NEEMO

All success stories