Skip to main content
European Commission logo

Kompleksowy model wsparcia dla europejskich rolników

Europejski sektor rolnictwa stoi przed poważnym wyzwaniem rosnących kosztów i zadłużenia, zmiany klimatu i presji ze strony taniej żywności z importu. Zespół unijnego projektu Ploutos wdrażał kompleksowe zmiany oparte na Zrównoważonych Ramach Innowacji i transformacji całego łańcucha wartości.

Add to pdf basket

Klasycznie wykształcona sztuczna inteligencja pomaga wypełnić luki w historii

Starożytne inskrypcje mogą stanowić dla nas cenne źródło wiedzy o dawnych cywilizacjach. Problem polega na tym, że są często nieczytelne lub ich miejsce pochodzenia jest nieznane. Zespół finansowanego przez UE projektu PythiaPlus opracował oparte na sztucznej inteligencji narzędzie, którego historycy mogą używać do odtwarzania brakującego tekstu oraz ustalania daty powstania i pochodzenia napisów.

Add to pdf basket

Ochrona Europy przed przyszłymi zagrożeniami chemicznymi

Szacuje się, że do 2050 roku liczba ludności na świecie wzrośnie do 9 miliardów, z czego trzy czwarte będzie mieszkać w miastach. Wówczas będziemy świadkami ogromnej presji na ekosystemy, związanej z czynnikami, takimi jak wzrost populacji, urbanizacja czy zmiana klimatu. Z tego względu zespół finansowanego przez Unię Europejską projektu ECORISK2050 podjął się ważnego, choć trudnego zadania polegającego na stworzeniu przyszłego systemu zarządzania ryzykiem środowiskowym związanym z chemikaliami, który uwzględni globalną zmianę klimatu.

Add to pdf basket

Bardziej wydajne i zrównoważone sieci energetyczne na wyspach

Energia na wyspach jest droższa, ponieważ zwykle są odcięte od krajowej sieci energetycznej. Lepsze wykorzystanie energii odnawialnej mogłoby to zmienić, ale większość wysp w Europie nie ma niezbędnej infrastruktury. Finansowany ze środków UE projekt INSULAE wykazał techniczną i ekonomiczną wykonalność decentralizacji dostaw energii na wyspach, torując drogę do taniej i zrównoważonej energii.

Add to pdf basket

Lepsza jakość życia dla użytkowników implantów ślimakowych

Blisko pół miliona osób w Europie korzysta z implantu ślimakowego. Przełomowy projekt MOSAICS, finansowany ze środków UE, ma na celu poprawę jakości życia tych pacjentów. Wspólny projekt naukowców i wiodącego producenta technologii medycznych odegrał kluczową rolę w utorowaniu drogi do ulepszenia technologii implantów ślimakowych i opieki nad pacjentami.

Add to pdf basket

Badania punktów krytycznych podkreślają ryzyko nieodwracalnych zniszczeń w oceanach

W wyniku czteroletniego badania finansowanego przez UE badacze projektu COMFORT opisali klimatyczne pętle sprzężenia zwrotnego, które mogą spowodować przekroczenie punktów krytycznych dla ekosystemów morskich. Ich zdaniem konieczne jest podjęcie szybkich działań, by ograniczyć wzrost temperatur, zakwaszenie oceanów i spadek poziomu tlenu, które prowadzą do nieodwracalnych zmian w siedliskach.

Add to pdf basket

Nowa europejska sieć współpracy w zakresie chorób związanych z wiekiem

Populacja Europy starzeje się, rośnie więc obciążenie chorobami związanymi z wiekiem. Obiecujący kierunek badań to poznanie, jak dysfunkcja białek powoduje nowotwory i zaburzenia neurodegeneracyjne. Projekt PhasAGE finansowany ze środków UE stworzył centrum badawcze zajmujące się separacją faz białkowych, co zwiększa możliwości badawcze Europy zapobiegania i leczenia chorób związanych z wiekiem.

Add to pdf basket

Budowa 'autostrady do Brukseli' na terenie unijnych obszarów wiejskich

Realizowany na przestrzeni czterech lat projekt SHERPA łączył europejskie społeczności wiejskie z decydentami na szczeblu lokalnym. Zachęcając do otwartych rozmów i dzielenia się pomysłami, projekt umożliwił wykorzystywanie lokalnej wiedzy w celu kształtowania polityk i działań dotyczących zagadnień takich jak zmiana klimatu, użytkowanie gruntów i dywersyfikacja gospodarek wiejskich.

Add to pdf basket