Skip to main content
European Commission logo

All success stories in Polish

Bardziej wydajne i zrównoważone sieci energetyczne na wyspach

Energia na wyspach jest droższa, ponieważ zwykle są odcięte od krajowej sieci energetycznej. Lepsze wykorzystanie energii odnawialnej mogłoby to zmienić, ale większość wysp w Europie nie ma niezbędnej infrastruktury. Finansowany ze środków UE projekt INSULAE wykazał techniczną i ekonomiczną wykonalność decentralizacji dostaw energii na wyspach, torując drogę do taniej i zrównoważonej energii.

Add to pdf basket

Lepsza jakość życia dla użytkowników implantów ślimakowych

Blisko pół miliona osób w Europie korzysta z implantu ślimakowego. Przełomowy projekt MOSAICS, finansowany ze środków UE, ma na celu poprawę jakości życia tych pacjentów. Wspólny projekt naukowców i wiodącego producenta technologii medycznych odegrał kluczową rolę w utorowaniu drogi do ulepszenia technologii implantów ślimakowych i opieki nad pacjentami.

Add to pdf basket

Badania punktów krytycznych podkreślają ryzyko nieodwracalnych zniszczeń w oceanach

W wyniku czteroletniego badania finansowanego przez UE badacze projektu COMFORT opisali klimatyczne pętle sprzężenia zwrotnego, które mogą spowodować przekroczenie punktów krytycznych dla ekosystemów morskich. Ich zdaniem konieczne jest podjęcie szybkich działań, by ograniczyć wzrost temperatur, zakwaszenie oceanów i spadek poziomu tlenu, które prowadzą do nieodwracalnych zmian w siedliskach.

Add to pdf basket

Nowa europejska sieć współpracy w zakresie chorób związanych z wiekiem

Populacja Europy starzeje się, rośnie więc obciążenie chorobami związanymi z wiekiem. Obiecujący kierunek badań to poznanie, jak dysfunkcja białek powoduje nowotwory i zaburzenia neurodegeneracyjne. Projekt PhasAGE finansowany ze środków UE stworzył centrum badawcze zajmujące się separacją faz białkowych, co zwiększa możliwości badawcze Europy zapobiegania i leczenia chorób związanych z wiekiem.

Add to pdf basket

Budowa 'autostrady do Brukseli' na terenie unijnych obszarów wiejskich

Realizowany na przestrzeni czterech lat projekt SHERPA łączył europejskie społeczności wiejskie z decydentami na szczeblu lokalnym. Zachęcając do otwartych rozmów i dzielenia się pomysłami, projekt umożliwił wykorzystywanie lokalnej wiedzy w celu kształtowania polityk i działań dotyczących zagadnień takich jak zmiana klimatu, użytkowanie gruntów i dywersyfikacja gospodarek wiejskich.

Add to pdf basket

Jak obiektyw aparatu pomaga ludziom spojrzeć w lepszą przyszłość?

Społeczno-polityczne znaczenie codziennej fotografii nie zostało dostatecznie zbadane. Zespół projektu PHOTODEMOS przeprowadził badania etnograficzne w 9 krajach, analizując podobieństwa i różnice w korzystaniu z aparatów fotograficznych przez zwykłych ludzi. Wyniki wskazują, że zdjęcia inspirują i pozwalają mieszkańcom zmienić swoje wyobrażenia na temat sytuacji i wizji przyszłości.

Add to pdf basket

Wulkan zmienia emisje dwutlenku węgla w kamień

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery jest istotnym elementem walki ze zmianą klimatu. Z tego powodu naukowcy finansowani ze środków Unii Europejskiej opracowali nowatorską metodę wychwytywania zanieczyszczeń i magazynowania ich pod ziemią w formie skał. Dzięki temu Europa osiągnie cele klimatyczne.

Add to pdf basket

Zrównoważone praktyki pomagające w procesie osiedlania uchodźców w Europie

Osiem lat temu konflikty na Bliskim Wschodzie doprowadziły do migracji w Europie na skalę niespotykaną od czasów II w. świat. Decydenci — lokalni, krajowi i europejscy — musieli szybko dostosować się do sytuacji. Stworzyli szeroką gamę narzędzi i podejść do integracji uchodźców. Projekt SPRING umożliwia rozpoznanie najlepszych praktyk z tego okresu, które pomogłyby stawić czoła bieżącym wyzwaniom migracji.

Add to pdf basket