Skip to main content
European Commission logo

Ochrona Europy przed przyszłymi zagrożeniami chemicznymi

Szacuje się, że do 2050 roku liczba ludności na świecie wzrośnie do 9 miliardów, z czego trzy czwarte będzie mieszkać w miastach. Wówczas będziemy świadkami ogromnej presji na ekosystemy, związanej z czynnikami, takimi jak wzrost populacji, urbanizacja czy zmiana klimatu. Z tego względu zespół finansowanego przez Unię Europejską projektu ECORISK2050 podjął się ważnego, choć trudnego zadania polegającego na stworzeniu przyszłego systemu zarządzania ryzykiem środowiskowym związanym z chemikaliami, który uwzględni globalną zmianę klimatu.

Add to pdf basket

Bardziej wydajne i zrównoważone sieci energetyczne na wyspach

Energia na wyspach jest droższa, ponieważ zwykle są odcięte od krajowej sieci energetycznej. Lepsze wykorzystanie energii odnawialnej mogłoby to zmienić, ale większość wysp w Europie nie ma niezbędnej infrastruktury. Finansowany ze środków UE projekt INSULAE wykazał techniczną i ekonomiczną wykonalność decentralizacji dostaw energii na wyspach, torując drogę do taniej i zrównoważonej energii.

Add to pdf basket

Wulkan zmienia emisje dwutlenku węgla w kamień

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery jest istotnym elementem walki ze zmianą klimatu. Z tego powodu naukowcy finansowani ze środków Unii Europejskiej opracowali nowatorską metodę wychwytywania zanieczyszczeń i magazynowania ich pod ziemią w formie skał. Dzięki temu Europa osiągnie cele klimatyczne.

Add to pdf basket

Drukowane w 3D ule wykonane z grzyba pomagają chronić owady zapylające

Pszczoły miodne mają kluczowe znaczenie dla rolnictwa, jednak są coraz bardziej zagrożone wyginięciem. W ramach finansowanego przez UE projektu HIVEOPOLIS opracowano szereg technologii cyfrowych przeznaczonych do monitorowania pszczół miodnych i zarządzania ich populacjami. Technologie te mogą pomóc w rozwoju rolnictwa precyzyjnego, a nawet przyczynić się do przetrwania dzikich zapylaczy.

Add to pdf basket

Cała naprzód: przełomowa europejska technologia pomaga branży morskiej obrać zielony kurs

Branża żeglugowa odpowiada za 3% globalnych emisji dwutlenku węgla i pilnie wymaga bardziej ekologicznych rozwiązań. Dzięki środkom unijnym powstały dwie przełomowe konstrukcje statków wraz z technologiami modernizacji wycieczkowców i masowców. Zrównoważony rozwój mórz wpisuje się w założenia UE dotyczące emisji CO2 przy jednoczesnym wspieraniu ekologicznego wzrostu gospodarczego i miejsc pracy.

Add to pdf basket

Mikrobiom rewolucjonizuje europejski łańcuch dostaw żywności

Dokładniejsze zbadanie społeczności mikroorganizmów może przynieść ogromne korzyści sektorowi rolno-spożywczemu. W ramach finansowanego przez UE projektu MASTER powstała szeroka gama produktów, środków spożywczych, usług i procesów wykorzystujących mikrobiom. Innowacje te pomagają poprawić wydajność, jakość, bezpieczeństwo i ekologiczność naszej żywności i gospodarstw rolnych.

Add to pdf basket

Zwiększanie doskonałości badań nad mobilnością elektryczną w krajach wyspiarskich

Mimo że są szczególnie narażone na skutki zmiany klimatu, kraje wyspiarskie importują duże ilości paliw kopalnych. Finansowany przez UE projekt NEEMO miała na celu wzmocnienie badań nad mobilnością elektryczną na Malcie. Tego rodzaju inicjatywy pomagają w tworzeniu ekologicznych rozwiązań transportowych dla obywateli UE mieszkających na wyspach i w innych częściach kontynentu.

Add to pdf basket

Podłączanie europejskich konsumentów do rynku energii

Programy reagowania na zapotrzebowanie mogą obniżyć zużycie energii w Europie i przynieść korzyści konsumentom, ale ich wprowadzenie wymaga czasu. W ramach finansowanego ze środków UE projektu DRIMPAC powstały ramy ułatwiające ich wdrożenie. Pozwoli to na obniżenie kosztów i zużycia energii oraz łagodzenie skutków zmiany klimatu.

Add to pdf basket