Skip to main content
European Commission logo

Wulkan zmienia emisje dwutlenku węgla w kamień

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery jest istotnym elementem walki ze zmianą klimatu. Z tego powodu naukowcy finansowani ze środków Unii Europejskiej opracowali nowatorską metodę wychwytywania zanieczyszczeń i magazynowania ich pod ziemią w formie skał. Dzięki temu Europa osiągnie cele klimatyczne.

Add to pdf basket

Ochrona cypryjskiej infrastruktury krytycznej przed klęskami żywiołowymi

Dostawom wody i energii oraz dostępowi do transportu coraz bardziej zagrażają zmiany klimatu i cyberataki oraz ich rosnąca złożoność. W finansowanym przez UE i wspieranym przez młodych naukowców Centrum Doskonałości KIOS opracowuje się rozwiązania cyfrowe chroniące te kluczowe usługi. Prace te zapewnią bezpieczeństwo obywatelom UE, pobudzając gospodarkę opartą na wiedzy na Cyprze i poza nim.

Add to pdf basket

Zwiększanie doskonałości badań nad mobilnością elektryczną w krajach wyspiarskich

Mimo że są szczególnie narażone na skutki zmiany klimatu, kraje wyspiarskie importują duże ilości paliw kopalnych. Finansowany przez UE projekt NEEMO miała na celu wzmocnienie badań nad mobilnością elektryczną na Malcie. Tego rodzaju inicjatywy pomagają w tworzeniu ekologicznych rozwiązań transportowych dla obywateli UE mieszkających na wyspach i w innych częściach kontynentu.

Add to pdf basket

Nowe narzędzia pomagają w głębokim rozwoju europejskiego sektora energii oceanicznej

Wprowadzanie rozwiązań na rynek w sektorze technologii energii odnawialnych nowej generacji stanowi wyzwanie. W ramach finansowanego ze środków UE projektu DTOceanPlus opracowano narzędzia typu open source, aby zmniejszyć ryzyko i koszty związane z rozwojem technologii oceanicznych. Narzędzia te przyspieszają prace deweloperów w całym sektorze, wspierając proces odchodzenia UE od paliw kopalnych.

Add to pdf basket

Naukowcy zainspirowali się naturą, aby tworzyć efektywne energetycznie urządzenia elektroniczne

Jeśli chodzi o przekształcanie światła w energię, natura jest tu mistrzem. Analizując przebieg tego naturalnego procesu, grupa finansowanych przez UE badaczy ma nadzieję opracować nowe metody i narzędzia, które umożliwią odtworzenie go w laboratorium. Jeśli im się powiedzie, utorują drogę do budowania bardziej efektywnych energetycznie urządzeń elektronicznych i fotowoltaicznych.

Add to pdf basket

W poszukiwaniu bardziej wydajnego ogniwa słonecznego

Stosowane obecnie ogniwa słoneczne na bazie krzemu mogą pochłaniać energię z jednego pasma energetycznego. Finansowany przez UE projekt PERTPV ma doprowadzić do skonstruowania nowego ogniwa na bazie perowskitów. Dzięki temu być może zyskamy możliwość konturowania lepszych, bardziej wydajnych i zrównoważonych paneli, które poprawią życie ludzi i przyczynią się do ochrony planety.

Add to pdf basket

Nowy elektryczny prom samochodowy może zastąpić wytwarzające zanieczyszczenia promy spalinowe

Promy spalinowe przewożące ludzi i pojazdy z punktu A do punktu B produkują dużo zanieczyszczeń dostających się do powietrza. Pewien nowy, w pełni elektryczny i bezemisyjny prom samochodowy opracowany w ramach unijnego projektu E-ferry, może zastąpić promy spalinowe. Dzięki temu już wkrótce pasażerowie w całej Europie będą mogli korzystać z ekologicznych, cichych i czystych promów elektrycznych.

Add to pdf basket

Pochłanianie dwutlenku węgla w cementowniach nowym rozwiązaniem dla ekologii

Przemysł ciężki przywodzi na myśli gigantyczne kominy wprowadzające do atmosfery ogromne ilości gęstego dymu i zanieczyszczeń. W ramach unijnego projektu CLEANKER powstała nowa technologia pochłaniania CO2 dla cementowni, która może zmienić oblicze przemysłu. Jej wdrożenie pomoże w realizacji planów UE dotyczących ekologicznej gospodarki, przynosząc korzyści wszystkim mieszkańcom Europy.

Add to pdf basket

Instalacje demonstracyjne na wyspach wskazują nowe możliwości dla sektora energii odnawialnej

Wyspy oferują idealne warunki do badań nad rozwiązaniami zwiększającymi efektywność sieci energetycznych. Większość lokalnych społeczności preferuje korzystanie z odnawialnych źródeł energii, mimo że nie jest to łatwe. Z myślą o wsparciu społeczności wyspiarskich w pokonywaniu tych wyzwań zespół finansowanego przez UE projektu SMILE przetestował różne kombinacje innowacyjnych technologii.

Add to pdf basket