Skip to main content
European Commission logo
Research and Innovation

Ochrona cypryjskiej infrastruktury krytycznej przed klęskami żywiołowymi

Dostawom wody i energii oraz dostępowi do transportu coraz bardziej zagrażają zmiany klimatu i cyberataki oraz ich rosnąca złożoność. W finansowanym przez UE i wspieranym przez młodych naukowców Centrum Doskonałości KIOS opracowuje się rozwiązania cyfrowe chroniące te kluczowe usługi. Prace te zapewnią bezpieczeństwo obywatelom UE, pobudzając gospodarkę opartą na wiedzy na Cyprze i poza nim.

©Miha Creative #519515408 source: stock.adobe.com 2023

PDF Basket

Nie wybrano żadnego elementu

Społeczeństwa są zależne od przewidywalnego i nieprzerwanego działania infrastruktury krytycznej – między innymi dostaw energii i dostępności wody. W odpowiedzi na rosnący popyt stały się one zależne od siebie i od zaawansowanych technologii cyfrowych, przez co są bardziej narażone na cyberataki. Dostawcy mediów są również zmuszeni do odpowiedniego reagowania na skutki zmian klimatu, takich jak intensywne fale upałów, susze, pożary i powodzie.

Dzięki finansowaniu w ramach konkursu Teaming for Excellence w Centrum Doskonałości KIOS (KIOS CoE) na Cyprze opracowuje się inteligentne systemy, aby infrastruktura krytyczna stała się bardziej wydajna, inteligentna, ekologiczna i bezpieczna.

„Nasi pełni zapału naukowcy z powodzeniem przekształcają najnowszą wiedzę w realne rozwiązania”, mówi Marios Polycarpou, koordynator projektu. „Podczas pandemii opracowali narzędzia cyfrowe, aby pomóc władzom publicznym ograniczać rozprzestrzenianie się COVID-19 na Cyprze”.

W lipcu 2021 roku prezydent Cypru Nicos Anastasiades i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przybyli z oficjalną wizytą do KIOS, aby zapoznać się z krajowym planem odbudowy i zwiększania odporności.

Inteligentne rozwiązania przyczyniające się do zmian

KIOS założono w 2008 roku jako jednostkę badawczą Uniwersytetu Cypryjskiego, a dzięki wsparciu UE i współpracy z brytyjskim Imperial College London jednostkę przekształcono w Centrum Doskonałości w 2017 roku. Obecnie jest to największy tego typu ośrodek na Cyprze, w którym ponad 180 naukowców współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi partnerami przemysłowymi i rządowymi.

W Centrum stosuje się najnowocześniejsze technologie – takie jak sztuczna inteligencja, internet rzeczy i robotyka – do monitorowania, kontrolowania i utrzymania bezpieczeństwa systemów infrastruktury krytycznej oraz zarządzania nimi.

„Pomagamy przekształcać wiele podstawowych usług związanych z dostawami energii i wody, transportem, telekomunikacją i opieką medyczną oraz opracowywać wydajniejsze rozwiązania w zakresie reagowania kryzysowego, projektując inteligentne systemy, by zarówno dostawy, jak i wykorzystanie tych zasobów stały się bardziej wydajne i mniej wrażliwe”, wyjaśnia Polycarpou, który pełni rolę dyrektora Centrum.

Nowe produkty i usługi są współtworzone z zainteresowanymi stronami, w tym krajowymi przedsiębiorstwami użyteczności publicznej, organami regulacyjnymi i ministerstwami, a następnie oceniane przy użyciu fizycznych i wirtualnych stanowisk testowych.

Do najnowszych innowacji, które zostały już wdrożone i są stale rozwijane, należą:

  • platforma Virtual City, która naśladuje działanie infrastruktury krytycznej i zapewnia wsparcie w podejmowaniu decyzji w celu zwiększenia bezpieczeństwa i wydajności,
  • symulacja cypryjskiego systemu energetycznego w czasie rzeczywistym do testowania modyfikacji,
  • platforma oprogramowania (GNOSIS), za pośrednictwem której analizowane są cypryjskie dane związane z transportem w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego, zmniejszenia zużycia paliwa i ograniczenia emisji,
  • platforma Oceanos, za pomocą której analizowane są dane z sieci wodociągowej Limassol w celu wykrycia wycieków.

W 2019 roku Swifttag, jedna z innowacji stworzonych w Centrum, zdobyła nagrodę Cypryjskiej Federacji Pracodawców i Przemysłowców za innowacyjność. „W Swifttag zastosowano przetwarzanie obrazu i techniki uczenia maszynowego do interpretacji danych z różnych czujników, automatyzując to, jak drony szukają ocalałych podczas reagowania kryzysowego. Urządzenie to jest połączone z mapami 3D obszaru poszukiwań, aby zwiększyć świadomość sytuacyjną osób udzielających pierwszej pomocy, które mogą uzyskać dostęp do informacji na swoich urządzeniach cyfrowych”, dodaje Polycarpou. Urządzenie Swifttag zostało pomyślnie przetestowane podczas ćwiczeń na Cyprze oraz za granicą i było już używane przez cypryjską obronę cywilną w rzeczywistych sytuacjach kryzysowych, takich jak niedawne poszukiwania zaginionych turystów na cypryjskim półwyspie Akamas.

Prowadzenie badań nowej generacji

Naukowcy z KIOS stworzyli centrum innowacji, które umożliwia współpracę z ponad 300 organizacjami na Cyprze i za granicą, by wspólnie móc tworzyć rozwiązania w odpowiedzi nie tylko na krajowe, ale także regionalne, a nawet globalne wyzwania.

Badacze z Centrum koordynują wiodące projekty dotyczące infrastruktury krytycznej, w tym projekt Water-Futures, w ramach którego opracowuje się efektywniejsze miejskie systemy wody pitnej, oraz projekt PathoCERT, który ma na celu ochronę pracowników służb ratowniczych przed zakażeniami w wyniku kontaktu z wodą.

„Nasze innowacje wyznaczają kierunek cyfrowej transformacji cypryjskiej infrastruktury krytycznej”, podsumowuje Polycarpou. „Dzięki ich połączeniu możliwe jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie produktywności, pobudzenie odnawialnych źródeł energii i zminimalizowanie szkód w ekosystemie, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom”.

PDF Basket

Nie wybrano żadnego elementu

Informacje o projekcie

Akronim projektu
KIOS CoE
Nr projektu
739551
Koordynator projektu: Cypr
Uczestnicy projektu:
Cypr
Wielka Brytania
Koszt całkowity
€ 15 000 000
Wkład UE
€ 15 000 000
Czas trwania
-

Więcej informacji

More information about project KIOS CoE

All success stories