Skip to main content
European Commission logo

Klęski żywiołowe / katastrofy naturalne

Ochrona cypryjskiej infrastruktury krytycznej przed klęskami żywiołowymi

Dostawom wody i energii oraz dostępowi do transportu coraz bardziej zagrażają zmiany klimatu i cyberataki oraz ich rosnąca złożoność. W finansowanym przez UE i wspieranym przez młodych naukowców Centrum Doskonałości KIOS opracowuje się rozwiązania cyfrowe chroniące te kluczowe usługi. Prace te zapewnią bezpieczeństwo obywatelom UE, pobudzając gospodarkę opartą na wiedzy na Cyprze i poza nim.

Add to pdf basket

Badania dna morskiego sugerują istnienie ukrytego zbiornika pod powierzchnią państwa członkowskiego UE borykającego się z brakiem wody

Z uwagi na niedobór wody lub jej zanieczyszczenie ludzie coraz częściej szukają w morzu rozwiązań dla problemów na lądzie, takich jak brak czystej wody pitnej. Dlatego twórcy finansowanego przez UE projektu MARCAN stworzyli narzędzia pozwalające zrozumieć właściwości wód gruntowych poza lądem, które nie są dobrze zbadane. Pomoże to w zrównoważonym rozwoju zasobów morskich, z korzyścią dla Europy.

Add to pdf basket

Superkomputery pomagają ratować życie podczas klęsk żywiołowych

Klęski żywiołowe zagrażają zdrowiu i życiu mieszkańców całego świata, zakłócają codzienne życie, a także powodują zniszczenia mienia. Zespół finansowanego ze środków UE projektu ChEESE wykorzystuje superkomputery, aby lepiej prognozować dokładne scenariusze katastrof. Dzięki temu władze La Palmy były w stanie podejmować świadome decyzje i ratować życia ludzi w czasie erupcji wulkanu Cumbre Vieja.

Add to pdf basket

Nowe narzędzia pozwolą podmiotom zarządzania kryzysowego poprawić skuteczność swoich działań

Sprawne reagowanie na kataklizmy wymaga intensywnych szkoleń, skutecznych technologii i niezawodnych strategii. Zaprojektowane przez twórców unijnego projektu DRIVER+ jedyne w swoim rodzaju środowisko testowe oraz pakiet rozwiązań spełniają te oczekiwania. Wyniki testów prowadzonych w czterech europejskich krajach są niezwykle obiecujące i przełożą się na poprawę bezpieczeństwa obywateli.

Add to pdf basket

Zaawansowana platforma umożliwiająca reagowanie na ekstremalne zjawiska pogodowe

Zespoły ratunkowe reagujące na kataklizmy potrzebują każdej możliwej pomocy. Granica między sukcesem a porażką jest często niezwykle cienka, a innowacyjne rozwiązania IT mogą być bardzo przydatne. W ramach finansowanego przez UE projektu beAWARE powstała platforma łącząca zaawansowane technologie i zupełnie nowe podejście do zarządzania katastrofami. Ma ona poprawić bezpieczeństwo obywateli.

Add to pdf basket