Skip to main content
European Commission logo
Research and Innovation

Spinta lir-riċerka dwar il-mobilità elettrika fin-nazzjonijiet gżejjer

Minkejja l-vulnerabbiltà tagħhom għat-tibdil fil-klima, in-nazzjonijiet gżejjer jiddependu ħafna fuq il-fjuwils fossili importati. Il-proġett NEEMO ffinanzjat mill-UE kellu l-għan li jsaħħaħ ir-riċerka dwar il-mobilità elettrika f’Malta. Inizjattivi bħal dawn qed jgħinu biex jiġu żviluppati soluzzjonijiet tat-trasport ekoloġiku għaċ-ċittadini tal-UE li jgħixu fuq gżejjer u lil hinn.

©Kadiya #573910627 source: stock.adobe.com 2023

PDF Basket

Ebda artiklu magħżul

Esposti għal avvenimenti estremi tat-temp u iżolati minn networks ta’ appoġġ usa’, in-nazzjonijiet gżejjer huma f’riskju partikolari mit-tibdil fil-klima. Madanakollu, għandhom ukoll it-tendenza li jiddependu ħafna fuq il-fjuwils fossili importati, għax ikunu nieqsa mir-riżorsi materjali u xjentifiċi għat-tranżizzjoni għall-enerġija ekoloġika.

Il-proġett NEEMO tnieda biex jinvestiga modi kif tinħoloq infrastruttura ta’ mobilità nadifa rilevanti u tiġġenera tkabbir ta’ awtofinanzjament f’Malta. Il-proġett rawwem networking fost l-industrija u l-komunitajiet tar-riċerka, biex javvanza r-riċerka u jingħelbu l-ostakli għall-adozzjoni ta’ soluzzjonijiet tat-trasport ekoloġiku.

“L-iskop kien li tittejjeb u tinbena l-kapaċità tar-riċerka fil-mobilità elettrika u l-operat tagħha f’Malta,” jgħid Brian Azzopardi, koordinatur tal-proġett NEEMO u investigatur prinċipali fil-Grupp ta’ Riċerka dwar l-Enerġija tal-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija (MCAST Energy). "Dan ifisser involviment f'temi ta' riċerka li jkopru t-teknoloġija tal-vetturi nnifisha, id-drawwiet tas-sewqan, u l-mobilità tan-nies fuq il-gżira."

Magħquda flimkien mal-MCAST fil-konsorzju NEEMO kienu msieħba minn madwar l-Ewropa, il-Kummissjoni Franċiża dwar l-Enerġiji Alternattivi u l-Enerġija Atomika, l-Istitut Awstrijak tat-Teknoloġija AIT u l-Aġenzija għall-Iżvilupp ta’ Nicosia f’Ċipru.

It-titjib tal-kapaċità tar-riċerka

L-għan tagħhom kien li jinvestigaw opportunitajiet u sfidi assoċjati mal-mobilità elettronika – minn karozzi elettriċi għal e-scooters – li jiffokaw fuq il-gżejjer.

Bħala parti minn dawn l-isforzi, NEEMO organizza tliet skejjel avvanzati f’Malta u tliet workshops f’pajjiżi msieħba, fejn stieden kelliema ewlenin minn istituzzjonijiet imsieħba u esperti ewlenin minn barra l-konsorzju biex jiskambjaw għarfien ma’ diversi partijiet interessati minn Malta u minn pajjiżi oħra Ewropej.

Parteċipanti minn reġjuni gżejjer oħra, bħal Rodi, ġew mistiedna wkoll jaqsmu l-esperjenzi tagħhom mal-mobilità elettrika.

Il-proġett NEEMO mexxa wkoll serje ta’ attivitajiet ta’ mentoring, b’riċerkaturi minn istituzzjonijiet imsieħba avvanzati fl-Awstrija u Franza jżuru Malta biex jipprovdu gwida u appoġġ għal madwar ġimgħa kull darba.

Riċerkaturi minn Malta qattgħu żmien ukoll fi Franza u l-Awstrija, u kisbu esponiment u esperjenza barra minn Malta ma’ istituzzjonijiet ta’ riċerka barranin f’apprendistati.

L-integrazzjoni ta' vetturi elettriċi

Il-karatteristiċi ta’ Malta bħala gżira twila ta' 27 km biss joffru lenti unika li permezz tagħha jiġu żviluppati teknoloġiji lokali ta’ mobilità elettrika. Il-vjaġġ medju fuq il-gżira huwa ta’ 6 km. L-enfasi ta’ NEEMO fuq soluzzjonijiet ta’ mikromobilità tista’ tgħin biex ittejjeb l-aċċess għat-trasport għaċ-ċittadini kollha, inklużi dawk b’mobilità limitata jew aċċess limitat għat-trasport pubbliku.

Barra minn hekk, il-gżira qed tistinka biex issir aktar dipendenti fuq l-enerġija solari. L-integrazzjoni tal-vetturi elettriċi bl-enerġija solari hija fokus ewlieni f'dan l-isforz. Flotta ta’ vetturi elettriċi tista’ tikkontribwixxi għar-reżiljenza tal-enerġija tal-gżira, billi taġġusta l-iskedi tal-iċċarġjar tagħhom biex ittaffi l-pressjoni fuq il-grilja elettrika matul is-sigħat tal-ogħla konsum.

Il-proġett għamel kontribuzzjonijiet sostanzjali għar-riċerka kontinwa fil-kontroll tal-frekwenza, fejn il-vetturi elettriċi joffru fluss ta' enerġija bidirezzjonali, ifornu l-grilja u joffru stabbiltà akbar filwaqt li l-grilji tal-enerġija, pereżempju, jerġgħu jibdew wara qtugħ ta' dawl lokali.

Bħala riżultat tal-proġett NEEMO, diġà ġew ippubblikati diversi studji f'dawn l-oqsma ta' riċerka emerġenti, u oħrajn qegħdin jitlestew.

Ċentru ta' riċerka ġdid

Is-sejbiet ta’ NEEMO ġew imxerrda f’sessjoni ta’ panel speċjali ddedikata għall-proġett fil-konferenza internazzjonali MedPower 2022, li saret f’Malta.

Minkejja l-isfidi loġistiċi tat-twettiq ta’ avveniment ta’ riċerka fuq gżira żgħira, il-konferenza kienet suċċess kbir, u attirat madwar 200 parteċipant u ġġenerat diskussjonijiet siewja dwar il-mobilità elettrika.

Biex jiġi żgurat il-wirt tal-ħidma tal-proġett NEEMO, il-Fondazzjoni għall-Innovazzjoni u r-Riċerka f’Malta twaqqfet bħala fondazzjoni indipendenti, awtonoma, mingħajr skop ta’ qligħ, għal skopijiet pubbliċi u bħala organizzazzjoni ta’ riċerka u tqassim.

“Il-viżjoni ta’ proġetti b'ġemellaġġ bħal NEEMO għandhom jibnu fuq il-kisbiet inizjali ta’ bażi ta’ riċerka lokali f’Malta, u joħolqu pjattaforma għal aktar avvanzi f’oqsma ta’ riċerka emerġenti ta’ interess għar-reġjun tal-Mediterran u l-istati gżejjer,” iżid Azzopardi, filwaqt li jkompli jgħid li dawn il-hotspots jinkoraġġixxu l-kollaborazzjoni bejn l-imsieħba tar-riċerka "fejn qabel kien diffiċli biex jintlaħqu."

PDF Basket

Ebda artiklu magħżul

Dettalji tal-proġett

Akronimu tal-proġett
NEEMO
Proġett Nru
857484
Koordinatur tal-proġett: Malta
Parteċipant tal-proġett:
L-Awstrija
Ċipru
Franza
Malta
Kostijiet totali
€ 799 999
Kontribuzzjoni tal-UE
€ 799 999
Tul ta’ żmien
-

Ara wkoll

More information about project NEEMO

All success stories