Skip to main content
European Commission logo

Bezpieczeństwo żywności i zagrożenia dla zdrowia

Kompleksowy model wsparcia dla europejskich rolników

Europejski sektor rolnictwa stoi przed poważnym wyzwaniem rosnących kosztów i zadłużenia, zmiany klimatu i presji ze strony taniej żywności z importu. Zespół unijnego projektu Ploutos wdrażał kompleksowe zmiany oparte na Zrównoważonych Ramach Innowacji i transformacji całego łańcucha wartości.

Add to pdf basket

Drukowane w 3D ule wykonane z grzyba pomagają chronić owady zapylające

Pszczoły miodne mają kluczowe znaczenie dla rolnictwa, jednak są coraz bardziej zagrożone wyginięciem. W ramach finansowanego przez UE projektu HIVEOPOLIS opracowano szereg technologii cyfrowych przeznaczonych do monitorowania pszczół miodnych i zarządzania ich populacjami. Technologie te mogą pomóc w rozwoju rolnictwa precyzyjnego, a nawet przyczynić się do przetrwania dzikich zapylaczy.

Add to pdf basket

Rozwój badań nad mikrobiomami dzięki budowaniu społeczności

Mikrobiomy to ważny czynnik wpływający na globalny system żywnościowy, ale wykorzystanie ich potencjału wymaga lepszej koordynacji badań. Unijny projekt MicrobiomeSupport zmieni obecną sytuację dzięki mapowaniu działań badawczych oraz skupienie na zagadnieniu standaryzacji danych. W ten sposób zapewni, że badania nad mikrobiomami będą wspierać bezpieczne, zdrowe i zrównoważone systemy żywnościowe.

Add to pdf basket

Mikrobiom rewolucjonizuje europejski łańcuch dostaw żywności

Dokładniejsze zbadanie społeczności mikroorganizmów może przynieść ogromne korzyści sektorowi rolno-spożywczemu. W ramach finansowanego przez UE projektu MASTER powstała szeroka gama produktów, środków spożywczych, usług i procesów wykorzystujących mikrobiom. Innowacje te pomagają poprawić wydajność, jakość, bezpieczeństwo i ekologiczność naszej żywności i gospodarstw rolnych.

Add to pdf basket

Pomaganie zarządcom gruntów w wykorzystaniu danych z teledetekcji

Ogromna ilość informacji o środowisku może przytłaczać decydentów. Zespół finansowanego przez UE projektu LANDSUPPORT opracował prostą w użyciu platformę internetową, która łączy dane z satelitów, dronów i teledetekcji z najnowszymi modelami. Dzięki temu systemowi rolnicy, decydenci, a nawet obywatele mogą szybko uzyskiwać istotne informacje i podejmować świadome decyzje dotyczące środowiska. >

Add to pdf basket

Lepsze standardy i certyfikacje przyczynią się do popularyzacji produktów pochodzenia biologicznego

Europa potrzebuje więcej produktów pochodzenia biologicznego, żeby dopilnować, by kolejne pokolenia mogły żyć w zrównoważonym świecie, ale do tego konieczne jest zaufanie. Twórcy unijnego projektu STAR-ProBio są świadomi czekających ich wyzwań. Chcą pomagać w tworzeniu lepszych etykiet, standardów i certyfikacji, które umożliwią budowanie zaufania, co będzie korzystne dla obywateli UE.

Add to pdf basket

Nowe, odporne na wysoką temperaturę odmiany pomidorów przetrwają zmianę klimatu

Ludzie uwielbiają pomidory tak bardzo, że stały się one najważniejszym warzywem świata. Niestety, globalny wzrost temperatur sprawia, że istnieje realne ryzyko utraty tego ważnego źródła pożywienia. Twórcy unijnego projektu TomGEM odkryli nowe odmiany o wysokiej odporności na ciepło, dzięki którym jeszcze przez wiele lat będziemy mogli cieszyć się wszystkimi pysznymi potrawami na bazie pomidorów.

Add to pdf basket

Smaczne, bezpieczne i zrównoważone owoce morza

Zespół finansowanego ze środków UE projektu SEAFOODTOMORROW może pochwalić się imponującą listą osiągnięć i rezultatów obejmujących nowe metody produkcji i przetwarzania, zdrowe owoce morza oraz aplikacje na smartfony. Dzięki temu konsumenci mogą cieszyć się dostępem do bezpieczniejszych i zrównoważonych produktów z owoców morza o lepszej jakości, wytwarzanych w bardziej przejrzysty sposób.

Add to pdf basket

Siejemy ziarno zrównoważonego, ekologicznego rolnictwa przyszłości

Rolnicy potrzebują dostępu do ekologicznych, uzyskiwanych w zrównoważony sposób nasion wysokiej jakości, których w Europie brak. Finansowany przez UE projekt LIVESEED jako rozwiązanie oferuje nową strategię jakości – europejską bazę danych nasion oraz zrównoważonych technik dla różnych warunków uprawy roli. Wyniki wzmocnią rolnictwo ekologiczne w Europie i przyniosą korzyści wszystkim obywatelom.

Add to pdf basket

Dzielenie się kluczowymi danymi pomaga w walce z pandemią

W ramach finansowanego ze środków UE projektu opracowywano innowacyjne techniki wykrywania i wymiany informacji o ogniskach chorób zakaźnych. Metody te będą stosowane w przyszłości w celu poprawy reakcji systemów opieki zdrowotnej na pandemie. Niektóre z narzędzi opracowanych w ramach projektu są dalej rozwijane, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID-19.

Add to pdf basket