Skip to main content
European Commission logo

Rolnictwo i żywność

Kompleksowy model wsparcia dla europejskich rolników

Europejski sektor rolnictwa stoi przed poważnym wyzwaniem rosnących kosztów i zadłużenia, zmiany klimatu i presji ze strony taniej żywności z importu. Zespół unijnego projektu Ploutos wdrażał kompleksowe zmiany oparte na Zrównoważonych Ramach Innowacji i transformacji całego łańcucha wartości.

Add to pdf basket

Mikrobiom rewolucjonizuje europejski łańcuch dostaw żywności

Dokładniejsze zbadanie społeczności mikroorganizmów może przynieść ogromne korzyści sektorowi rolno-spożywczemu. W ramach finansowanego przez UE projektu MASTER powstała szeroka gama produktów, środków spożywczych, usług i procesów wykorzystujących mikrobiom. Innowacje te pomagają poprawić wydajność, jakość, bezpieczeństwo i ekologiczność naszej żywności i gospodarstw rolnych.

Add to pdf basket

Krótszy dystans od pola do stołu

Promowanie projektów mających na celu skuteczne połączenie producentów żywności i lokalnych konsumentów nie należy do łatwych zadań. W unijny projekt SKIN zaangażowali się partnerzy z całej Europy, aby wymienić się swoją wiedzą. Połączenie dwóch końców łańcucha dostaw żywności przynosi korzyści unijnym rolnikom i obywatelom, poprawiając dostęp do lokalnych zasobów i chroniąc środowisko.

Add to pdf basket

W menu łowców-zbieraczy znajdowało się wiele roślin

Dotychczas sądzono, że starożytni europejscy łowcy-zbieracze jedli główni mięso, jednak twórcy finansowanego ze środków UE projektu HIDDEN FOODS odkryli jasne dowody na to, że w rzeczywistości regularnie spożywali oni też rośliny. Sugeruje to, że oprócz białka i tłuszczu kluczowa dla przetrwania przodków Europejczyków była również glukoza.

Add to pdf basket

Transformacja upraw zaspokoi rosnące zapotrzebowanie na żywność

Według szacunków, do 2050 roku liczba ludzi na świecie przekroczy 10 miliardów. Niestety, nie mamy wystarczającej ilości gruntów, by w zrównoważony sposób wytwarzać żywność dla wszystkich ludzi. Finansowany przez UE projekt FutureAgriculture rozwiązuje ten problem dzięki nowemu rodzajowi roślin, który umożliwia zwiększenie plonów, wyżywienie rosnącej liczby ludności i adaptację do zmiany klimatu.

Add to pdf basket

Nowe, odporne na wysoką temperaturę odmiany pomidorów przetrwają zmianę klimatu

Ludzie uwielbiają pomidory tak bardzo, że stały się one najważniejszym warzywem świata. Niestety, globalny wzrost temperatur sprawia, że istnieje realne ryzyko utraty tego ważnego źródła pożywienia. Twórcy unijnego projektu TomGEM odkryli nowe odmiany o wysokiej odporności na ciepło, dzięki którym jeszcze przez wiele lat będziemy mogli cieszyć się wszystkimi pysznymi potrawami na bazie pomidorów.

Add to pdf basket

Siejemy ziarno zrównoważonego, ekologicznego rolnictwa przyszłości

Rolnicy potrzebują dostępu do ekologicznych, uzyskiwanych w zrównoważony sposób nasion wysokiej jakości, których w Europie brak. Finansowany przez UE projekt LIVESEED jako rozwiązanie oferuje nową strategię jakości – europejską bazę danych nasion oraz zrównoważonych technik dla różnych warunków uprawy roli. Wyniki wzmocnią rolnictwo ekologiczne w Europie i przyniosą korzyści wszystkim obywatelom.

Add to pdf basket

Rozwój biogospodarki na obszarach wiejskich w Europie

Po zakończeniu zbiorów wiele budynków rolniczych nie jest wykorzystywanych do żadnych celów. Mogą jednak stać się fabrykami bioproduktów, dzięki czemu będą używane przez cały rok, przynosząc dodatkowe zyski rolnikom i sektorowi rolnemu. Aby to umożliwić, zespół unijnego projektu AGROinLOG opracował serię różnych bioproduktów, które mogłyby być wytwarzane przez gospodarstwa poza sezonem.

Add to pdf basket

Dzielenie się kluczowymi danymi pomaga w walce z pandemią

W ramach finansowanego ze środków UE projektu opracowywano innowacyjne techniki wykrywania i wymiany informacji o ogniskach chorób zakaźnych. Metody te będą stosowane w przyszłości w celu poprawy reakcji systemów opieki zdrowotnej na pandemie. Niektóre z narzędzi opracowanych w ramach projektu są dalej rozwijane, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się COVID-19.

Add to pdf basket