Skip to main content
European Commission logo

Nowa europejska sieć współpracy w zakresie chorób związanych z wiekiem

Populacja Europy starzeje się, rośnie więc obciążenie chorobami związanymi z wiekiem. Obiecujący kierunek badań to poznanie, jak dysfunkcja białek powoduje nowotwory i zaburzenia neurodegeneracyjne. Projekt PhasAGE finansowany ze środków UE stworzył centrum badawcze zajmujące się separacją faz białkowych, co zwiększa możliwości badawcze Europy zapobiegania i leczenia chorób związanych z wiekiem.

Add to pdf basket

Nowa technika badania elastyczności tkanek usprawnia diagnostykę i leczenie

Każdego roku choroby wątroby spowodowane otyłością, stanami zapalnymi i nadużywaniem alkoholu są przyczyną zgonów przeszło 130 000 osób w Europie. Zespół unijnego projektu FORCE opracował nowe narzędzie diagnostyczne umożliwiające wczesne wykrywanie chorób tego narządu. Technika badania elastyczności tkanek miękkich może służyć także do monitorowania guzów, poprawiając wyniki leczenia nowotworów.

Add to pdf basket

Drukowane w 3D ule wykonane z grzyba pomagają chronić owady zapylające

Pszczoły miodne mają kluczowe znaczenie dla rolnictwa, jednak są coraz bardziej zagrożone wyginięciem. W ramach finansowanego przez UE projektu HIVEOPOLIS opracowano szereg technologii cyfrowych przeznaczonych do monitorowania pszczół miodnych i zarządzania ich populacjami. Technologie te mogą pomóc w rozwoju rolnictwa precyzyjnego, a nawet przyczynić się do przetrwania dzikich zapylaczy.

Add to pdf basket

Czujniki ubieralne pokazują wpływ stresujących sytuacji na mózg

Stres powoduje wiele problemów natury psychicznej, które stanowią obecnie poważne wyzwanie dla systemów opieki zdrowotnej. Zespół unijnego projektu STRESNET opracował techniki pomagające pacjentom w zmniejszaniu wpływu wspomnień związanych ze stresem na ich samopoczucie. Ich prace mogą zwiększyć naszą odporność na stres oraz poprawić profilaktykę wielu schorzeń z nim związanych.

Add to pdf basket

Rozwój badań nad mikrobiomami dzięki budowaniu społeczności

Mikrobiomy to ważny czynnik wpływający na globalny system żywnościowy, ale wykorzystanie ich potencjału wymaga lepszej koordynacji badań. Unijny projekt MicrobiomeSupport zmieni obecną sytuację dzięki mapowaniu działań badawczych oraz skupienie na zagadnieniu standaryzacji danych. W ten sposób zapewni, że badania nad mikrobiomami będą wspierać bezpieczne, zdrowe i zrównoważone systemy żywnościowe.

Add to pdf basket

Badanie wykorzystujące aplikację pozwoli na wykrycie synestezji u dzieci

Synestezja, czyli stan neurologiczny związany z zaburzeniami lękowymi i spektrum autyzmu, jest trudna do zdiagnozowania u dzieci. W ramach finansowanego przez UE projektu SYN-TOOLKIT powstała nowa metoda gromadzenia danych wskazujących na występowanie tego zjawiska. Badania pozwoliły na opracowanie diagnostycznej aplikacji na smartfony, która może pomóc osobom z tym stanem w uzyskaniu wsparcia.

Add to pdf basket

Mikrobiom rewolucjonizuje europejski łańcuch dostaw żywności

Dokładniejsze zbadanie społeczności mikroorganizmów może przynieść ogromne korzyści sektorowi rolno-spożywczemu. W ramach finansowanego przez UE projektu MASTER powstała szeroka gama produktów, środków spożywczych, usług i procesów wykorzystujących mikrobiom. Innowacje te pomagają poprawić wydajność, jakość, bezpieczeństwo i ekologiczność naszej żywności i gospodarstw rolnych.

Add to pdf basket

Wirusy – zsynchronizowane ataki sprzyjają rozprzestrzenianiu zakażeń

Dotychczas zakładano, że wirusy rozprzestrzeniają się jako niezależne jednostki zwane wirionami. Zespół unijnego projektu Vis-a-Vis wykorzystał koncepcje ewolucji społecznej w celu badania tego procesu, pokazując konkurencję i współpracę pomiędzy cząsteczkami wirusów. Lepsze zrozumienie oddziaływań między wirusami pozwoli na opracowanie leków nowej generacji.

Add to pdf basket