Skip to main content
European Commission logo
Research and Innovation

Zrównoważone praktyki pomagające w procesie osiedlania uchodźców w Europie

Osiem lat temu konflikty na Bliskim Wschodzie doprowadziły do migracji w Europie na skalę niespotykaną od czasów II w. świat. Decydenci — lokalni, krajowi i europejscy — musieli szybko dostosować się do sytuacji. Stworzyli szeroką gamę narzędzi i podejść do integracji uchodźców. Projekt SPRING umożliwia rozpoznanie najlepszych praktyk z tego okresu, które pomogłyby stawić czoła bieżącym wyzwaniom migracji.

©alphaspirit | source: AdobeStock #381760144

PDF Basket

Nie wybrano żadnego elementu

Istnieje większe prawdopodobieństwo, że dobra polityka pojawi się tam, gdzie dostępne są szeroko zakrojone badania, narzędzia i zalecenia, ale trzeba pamiętać, że co za dużo, to niezdrowo.

Napływ migrantów na dużą skalę do Europy w 2015 i 2016 roku doprowadził do niezliczonych inicjatyw mających na celu zwiększanie integracji. Jednak wygenerowana przez nie wiedza jest tak zróżnicowana i fragmentaryczna, że interesariuszom trudno jest znaleźć informacje, które można szybko przełożyć na działania.

Kwestie integracji, którymi należało się zająć, obejmowały zarówno mieszkalnictwo i osiedlanie się, jak i zatrudnienie, edukację, szkolenia i dostęp do usług, i były rozpatrywane na różnych poziomach zarządzania, od lokalnego po ogólnounijny. W tamtym czasie istniało tak wiele inicjatyw, że interesariuszom, takim jak decydenci polityczni, organizacje pozarządowe, ośrodki analityczne i grupy oddolne, bardzo trudno było poruszać się wśród nich w poszukiwaniu praktycznych informacji.

„Zaobserwowaliśmy nowe praktyki na wszystkich poziomach zarządzania, szeroką gamę nowych podmiotów i społeczności zaangażowanych w kwestie integracji, a także duże inwestycje badawcze skupione na empirycznej obserwacji i analizie procesów integracji” — wyjaśnia koordynatorka projektu SPRING, Guia Gilardoni, kierowniczka międzynarodowego projektu badawczego w Fundacji ISMU (Inicjatywy i badania w dziedzinie wieloetniczności) w Mediolanie we Włoszech. „Ale jakkolwiek cenna by nie była, cała ta nowa wiedza wymagała uporządkowania”.

Trzy główne rezultaty projektu SPRING to podręcznik dla specjalistów, zestaw narzędzi do tworzenia polityki opartej na badaniach oraz baza danych przykładowych praktyk. Ich wspólnym celem jest pomoc zróżnicowanym „wspólnotom praktyków” — różnym rodzajom interesariuszy zaangażowanych w ułatwianie integracji uchodźców — w poruszaniu się po labiryncie informacji o integracji i ułatwianiu świadomego podejmowania decyzji dotyczących bieżących wyzwań.

Od badań do najlepszych praktyk w terenie

W ciągu dwóch lat projekt SPRING stworzył również warunki dla rozwoju społeczności 219 podmiotów zajmujących się integracją z 42 krajów w Europie i poza nią. Dzięki temu z grup pracujących nad tymi samymi zagadnieniami, ale niekoniecznie wchodzących ze sobą w interakcje, stały się zorganizowaną siecią aktywnie wymieniającą informacje i wiedzę.

Innym godnym uwagi rezultatem projektu jest internetowa baza danych zawierająca listę przykładowych praktyk integracyjnych na podstawie wskaźników jakościowych. „Narzędzie to pomaga specjalistom identyfikować, dostosowywać i wzmacniać skuteczne praktyki. Celem jest wyeliminowanie potrzeby wymyślania koła na nowo poprzez zaoferowanie ustrukturyzowanej platformy dla zainteresowanych stron, takich jak naukowcy, organizacje pozarządowe i organy publiczne, z której mogą się uczyć i na której mogą się opierać” — mówi Gilardoni.

Ocena dostępnej wiedzy w ramach projektu SPRING obejmuje szeroki zakres akcji, od badań opartych na dowodach po praktyczne działania w terenie. To między innymi austriacka inicjatywa mająca na celu pomoc uchodźcom LGBTIQ+ oraz przedsięwzięcie w Belgii, które zapewnia nowo przybyłym artystom możliwości integracji społecznej i rozwoju kariery.

Podsumowując, strona internetowa SPRING jest skarbnicą wyselekcjonowanej wiedzy, analiz praktyk i narzędzi do samooceny dostępnych dla specjalistów, decydentów i naukowców — wszystkie wspierane przez wysiłki na rzecz rozpowszechniania poprzez szereg webinariów, warsztatów i wydarzeń.

„Podejście SPRING zapewniło najwyższy stopień dostępności powstającej bazy dowodowej poprzez zaangażowanie interesariuszy we współprojektowanie działań związanych z ich potrzebami i lukami w wiedzy. W rezultacie mogą teraz uzyskać konkretne dowody, których potrzebują dla określonego obszaru tematycznego interwencji” — zauważa Gilardoni.

Chociaż projekt dobiegł końca w lutym 2023 r., jego dziedzictwo nadal rezonuje, ponieważ złożono kolejne propozycje projektów mające na celu rozszerzenie jego zasad. Dzięki tym przedsięwzięciom misja SPRING polegająca na wspieraniu ekosystemu współpracy na rzecz świadomej integracji migrantów jest nadal aktualna, co stanowi znaczący krok w kierunku lepszej polityki integracyjnej w całej Europie.

PDF Basket

Nie wybrano żadnego elementu

Informacje o projekcie

Akronim projektu
SPRING
Nr projektu
101004635
Koordynator projektu: Italy
Uczestnicy projektu:
Austria
Belgia
Kanada
Włochy
Holandia
Koszt całkowity
€ 2 108 434
Wkład UE
€ 1 999 536
Czas trwania
-

Więcej informacji

More information about project SPRING

All success stories