Skip to main content
European Commission logo

All success stories in Swedish

Så kan betaltvättmaskiner göra tillverkningsindustrin ren och snygg

Med rätt sorts förnyelse kan den cirkulära ekonomin ge ekonomisk tillväxt samtidigt som man klarar hållbarhetsambitionerna. Det handlar om att börja använda produktservicesystem, och i det EU-finansierade projektet ReCiPSS visar man hur detta går till. När industrin ställer om från linjära modeller till kretsloppsmodeller blir det nya affärsmöjligheter, och samtidigt mindre avfall och miljöskador

Add to pdf basket

Kalla fakta om varför vatten beter sig så märkligt

När temperaturen är låg och trycket högt beter sig vatten underligt, då det blir till två olika vätskor. Genom banbrytande användning av röntgenlaser har man i det EU-finansierade projektet WATER utforskat vattnets beteende i det här gränsområdet. Resultaten ger möjlighet till bättre bränsleceller och avsaltningsteknik, och kan t.o.m. vara till nytta i jakten efter liv på andra planeter.

Add to pdf basket

Så fröna för en hållbar framtid för det ekologiska jordbruket

Jordbrukare behöver tillgång till ekologiskt utsäde, men det råder brist på ekologiskt kvalitetsutsäde i EU. I det EU-finansierade projektet LIVESEED har man tacklat detta genom att ta fram en ny strategi för ekologiskt utsäde, en EU-omfattande utsädesdatabas och hållbara förädlingstekniker för specifika jordbruksförhållanden. Resultaten stärker EU:s ekologiska jordbruk och gynnar alla medborgare.

Add to pdf basket

Ett europeiskt biomolekylärt forskningscentrum stödjer utvecklingen av behandlingar mot covid-19

När WHO förklarade covid-19 som en global pandemi, tog ett EU-finansierat forskningsprojekt genast sig an utmaningen. BioExcel, ett av Europas ledande centrum för databaserad biomolekylär forskning, gav forskare prioriterad tillgång till dess superdatoranläggningar och banbrytande mjukvara. Det kommer att hjälpa forskare och innovatörer över hela Europa i kampen mot coronaviruset.

Add to pdf basket