Skip to main content
European Commission logo

Biologia molekularna

Nowa europejska sieć współpracy w zakresie chorób związanych z wiekiem

Populacja Europy starzeje się, rośnie więc obciążenie chorobami związanymi z wiekiem. Obiecujący kierunek badań to poznanie, jak dysfunkcja białek powoduje nowotwory i zaburzenia neurodegeneracyjne. Projekt PhasAGE finansowany ze środków UE stworzył centrum badawcze zajmujące się separacją faz białkowych, co zwiększa możliwości badawcze Europy zapobiegania i leczenia chorób związanych z wiekiem.

Add to pdf basket

Rozwój badań nad mikrobiomami dzięki budowaniu społeczności

Mikrobiomy to ważny czynnik wpływający na globalny system żywnościowy, ale wykorzystanie ich potencjału wymaga lepszej koordynacji badań. Unijny projekt MicrobiomeSupport zmieni obecną sytuację dzięki mapowaniu działań badawczych oraz skupienie na zagadnieniu standaryzacji danych. W ten sposób zapewni, że badania nad mikrobiomami będą wspierać bezpieczne, zdrowe i zrównoważone systemy żywnościowe.

Add to pdf basket

Mikrobiom rewolucjonizuje europejski łańcuch dostaw żywności

Dokładniejsze zbadanie społeczności mikroorganizmów może przynieść ogromne korzyści sektorowi rolno-spożywczemu. W ramach finansowanego przez UE projektu MASTER powstała szeroka gama produktów, środków spożywczych, usług i procesów wykorzystujących mikrobiom. Innowacje te pomagają poprawić wydajność, jakość, bezpieczeństwo i ekologiczność naszej żywności i gospodarstw rolnych.

Add to pdf basket

Jak mechanizmy namnażania komórek kładą podwaliny pod nowe leki

Podział komórek to proces, który ma kluczowe znaczenie dla życia, choć wciąż nie jest w pełni zrozumiały. Zespół finansowanego przez UE projektu ACTOMYOSIN RING zbadał złożony pierścień białkowy odpowiadający za podział komórek, w tym celu odtwarzając jego strukturę element po elemencie. Badania naukowe otwierają przed nami nowe możliwości leczenia setek schorzeń, m.in. chorób serca.

Add to pdf basket

Opowieść o jelitach, zakłóconej komunikacji z mikroorganizmami i zapobieganiu chorobom

Mikrobiom jelitowy, czyli mikroorganizmy żyjące w jelitach, ma istotny wpływ na nasze zdrowie, a zakłócenie komunikacji między nim a resztą naszego ciała może mieć poważne skutki zdrowotne. Celem finansowanego przez UE projektu META-BIOME było poznanie przyczyn takich zakłóceń. Prace te mogą utorować drogę do nowych terapii przeciw wielu chorobom, co przyniesie korzyści wszystkim obywatelom.

Add to pdf basket

Europejskie centrum badań biomolekularnych wspiera rozwój leków na COVID-19

Kiedy WHO ogłosiła pandemię choroby COVID-19, naukowcy pracujący w ramach finansowanego przez UE projektu badawczego natychmiast podjęli wyzwanie. BioExcel, jedno z wiodących europejskich centrów obliczeniowych badań biomolekularnych, niezwłocznie udostępnił swoje superkomputery oraz nowatorskie oprogramowanie. To znaczna pomoc w walce z koronawirusem dla naukowców i innowatorów z całej Europy.

Add to pdf basket