Skip to main content
European Commission logo

Upotreba twinninga radi osnaživanja institucionalnih istraživačkih sposobnosti Hrvatske u geoznanosti

Kako bi ojačali istraživačke sposobnosti, u Hrvatskom geološkom institutu okrenuli su se twinningu. U okviru projekta GeoTwinn koji financira EU, surađivale su dvije svjetske vodeće istraživačke institucije i pružena im je prilika za osposobljavanje u geoznanstvenom istraživanju. Sada imaju interni kapacitet i vještine za istraživanje geoloških hazarda koji će koristiti svim građanima EU-a.

© Ximinez #3547797, source: stock.adobe.com 2021

PDF Basket

Nije odabran nijedan članak

Zahvaljujući brojnim vodećim istraživačkim centrima u industriji i vrhunskim sveučilištima, EU je postao globalni vođa u području istraživanja i inovacija. No da bi održao svoju konkurentnost EU mora poduzeti korake i osigurati da se takva istraživanja ne obavljaju izolirano.

„Istraživanja su raširena diljem kontinenta pa postoji realan rizik da instituti i sveučilišta na kraju rade u izolaciji”, rekla je Nina Hećej, suradnica na projektu u Hrvatskom geološkom institutu (HGI-CGS). „Kad se istraživanja provode izolirano, često nam promaknu prilike da ojačamo svoj rad kroz suradnju.”

Kako bi se ublažio taj rizik, EU preporučuje upotrebu twinninga. „S pomoću twinninga možemo znatno ojačati istraživački i tehnološki kapacitet organizacije njezinim povezivanjem s barem dvije druge vodeće istraživačke institucije iz drugih zemalja”, dodala je Hećej.

Zahvaljujući projektu GeoTwin financiranom sredstvima EU-a, Hećej je iz prve ruke uvidjela koristi twinninga. Projektom su se htjele ojačati istraživačke sposobnosti HGI-CGS-a kroz suradnju s dva svjetska vodeća geoznanstvena istraživačka instituta: Geološkim institutom Danske i Grenlanda (GEUS) te Britanskim geološkim institutom u okviru tijela Ujedinjene Kraljevine za istraživanje i inovacije (BGS-UKRI).

Suradnja i razmjena znanja

Glavni cilj twinning vježbe bio je poboljšati interni kapacitet Hrvatskog geološkog instituta. Da bi se to postiglo, u okviru projekta koordinirano je 14 kratkoročnih razmjena osoblja, devet stručnih posjeta i niz radionica. „Te su aktivnosti bile odlična prilika da naše osoblje stekne izravno i personalizirano osposobljavanje u područjima za koja su specijalizirani”, objasnila je Hećej.

Prema Hećej, 31 član osoblja HGI-CGS-a prošao je kroz tehničko osposobljavanje u područjima kao što su: 3D geološko mjerenje i modeliranje podzemlja, napredno modeliranje toka podzemnih voda i transporta zagađivača, daljinsko praćenje u geološkim hazardima, prikupljanje i analiza podataka te modeliranje strujanja tekućina i topline.

„Kroz suradnju i razmjenu znanja znatno smo poboljšali sposobnosti i kompetencije osoblja”, navela je Hećej. „Uspješno smo ugradili najnovije tehnike i povećali svoje sposobnosti istraživanja geoloških hazarda i provođenja istraživanja geotermalnog sustava.”

Međutim, twinning nije jednosmjerna aktivnost. Umjesto toga, njime se želi osigurati da svi uključeni partneri imaju koristi. U okviru projekta GeoTwin, GEUS i BGS imali su koristi od prilike za rad u raznolikim jedinstvenim geološkim okruženjima Hrvatske. Mogli su i proširiti svoje profesionalne mreže kroz blisku suradnju s novim kolegama i stručnjacima iz Hrvatske.

Snaga twinninga

Projekt GeoTwin najbolji je primjer koristi twinninga. Projektni partneri surađivali su kako bi prikupili i širili analize slučaja i najbolje prakse u twinningu. Te se informacije mogu pronaći na stranici http://geotwinn.eu/ (web-mjesto projekta) i društvenim mrežama te su dostupne drugim institutima i sveučilištima zainteresiranima za provedbu vlastitih twinning inicijativa. Nadalje, u okviru nekoliko drugih projekata financiranih sredstvima EU-a već iskorištavaju znanje i podatke nastale u okviru projekta GeoTwinn.

„Projektom GoTwinn uspješno se prikazuje ogromna snaga twinninga”, zaključila je Hećej. „Twinningom se otvaraju vrata prilikama za financiranje, jačaju sposobnosti organizacije, olakšava komercijalizacija rezultata istraživanja, podržava prijenos tehnologija i znanja te jača položaj Europe kao globalnog vođe u području istraživanja i inovacija koji će na kraju koristiti svim Europljanima.”

PDF Basket

Nije odabran nijedan članak

Detalji o projektu

Skraćeno ime projekta
GeoTwinn
Projekt br.
809943
Koordinator projekta: Croatia
Sudionici projekta:
Croatia
Denmark
United Kingdom
Ukupni troškovi
€ 996 717
Doprinos EU-a
€ 996 717
Trajanje
-

Vidjeti također

More information about project GeoTwinn

All success stories