Skip to main content
European Commission logo

OpenAIRE-Advance pomaže Europi nastaviti dalje putem otvorene znanosti

Što se znanje može lakše širiti, znanost se može brže razvijati. OpenAIRE inicijativa se vodi tom vizijom od 2008. godine s ciljem „oslobađanja“ europske znanosti. Projekt OpenAIRE-Advance financiran od strane Europske unije (EU) čini korak bliže otvorenoj znanosti, učinivši otvoreni pristup obvezom u istraživanjima diljem Europe te približivši znanost široj javnosti.

© esoxx #247295700, 2019 source: stock.adobe.com

PDF Basket

Nije odabran nijedan članak

Projekt OpenAIRE-Advance koji je financirala EU je četvrta faza izgradnje OpenAIRE-ove e-infrastrukture za ubrzavanje otvorene znanosti – znanstvenog pristupa koji podrazumijeva da svi rezultati javno financiranih istraživanja budu javno dostupni u digitalnom obliku. Organizacija koja sada broji 47 članova se više od 3 godine kretala i dalje od otvorenog pristupa znanstvenim publikacijama prigrlivši otvorene i FAIR (engl. Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) istraživačke podatke i softvere. Konkretno, projekt je izgradio „otvoreno znanstveno dobro“ i pridonio Europskom oblaku otvorene znanosti (engl. European Open Science Cloud – EOSC) nizom usluga za ubrzanje usvajanja znanosti.

„Projekt donosi dvije ključne inovacije,“ govori Natalia Manola, znanstvena suradnica Istraživačkog i inovacijskog centra Atena i jedna od direktorica OpenAIRE-a. „Jedna je Open Research Graph kao prvi veći korak prema otvorenosti otkrića i otvorenoj metričkoj infrastrukturi. Druga je suradnički pristup implementiranju otvorene znanosti. Naši Nacionalni uredi za otvoreni pristup (engl. National Open Access Desks – NOADs) u svakoj državi članici EU stvaraju dugotrajne odnose sa svim sudionicima procesa istraživanja na institucionalnim razinama. Također omogućuju suradnju s istraživačkim zajednicama i stvarateljima politika na nacionalnoj razini.“

Open Research Graph prikuplja zbirku metapodataka o istraživačkim podacima i stavlja ju na raspolaganje tijelima koja financiraju znanstvena istraživanja, istraživačkim organizacijama, istraživačima, istraživačkim zajednicama i izdavačima. Svi su resursi umreženi putem semantičkih grafova. Graf istraživanja trenutno obuhvaća 130 milijuna rezultata istraživanja i 15 milijuna cjelovitih tekstova 100 milijuna autora.

NOAD-i su promijenili pravila igre i na nacionalnoj razini. Austrijska snažna nacionalna infrastruktura, primjerice, je sada potpuno usklađena s OpenAIRE smjernicama. Svi belgijski repozitoriji postali su sukladni s OpenAIRE-om, dok se finski NOAD prilično aktivirao u nacionalnim radnim skupinama za otvorenu znanost. Još jedan važan primjer daje Turska, čiji je NOAD odgovoran za uključivanje koncepta plana otvorene znanosti u nacionalni program.

Ohrabrujuća statistika

Osim navedena dva ključna doprinosa, projektni tim je aktivno promovirao otvorenu znanost. Organizirali su sveukupno 50 nacionalnih radionica iz nacionalnih istraživačkih ekosustava. Proizveli su materijale za učenje i organizirali 500 događaja za obuku. Također, posljednje, ali ne najmanje važno, uspostavili su „zajednicu prakse za koordinatore i menadžere obuke“ koja trenutno broji preko 70 članova.

OpenAIRE-Advance nije stao na granicama EU. Svjetski dijalog s repozitorijima van Europe bio je jedan od glavnih fokusa projekta. La Referencia (Latinska Amerika) uspješno je integrirana s OpenAIRE infrastrukturom. Razvijen je regionalni portal za rezultate istraživanja Kanade zahvaljujući suradnji s Kanadskim udruženjem istraživačkih knjižnica (engl. Canadian Association of Research Libraries – CARL) i tri glavna kanadska tijela koja financiraju znanstvena istraživanja. Pokrenuta je mreža repozitorija u Africi, a kolaboracija s Ujedinjenim narodima (UN) rezultirala je pružanjem otvorenog pristupa sadržaju na platformi UN2030.

„OpenAIRE-Advance je dopro do široke javnosti. Iako su ciljana publika bili istraživači, surađivali smo s posrednicima sa sveučilišta i stvarateljima politika iz agencija za financiranje. Brojevi ne varaju i zadovoljstvo je vidjeti značajniju primjenu naših usluga kao što je Zenodo, PROVIDE Dashboard, OpenAIRE Research Graph i Argos.“, objašnjava Manola.

Projekt OpenAIRE Nexus nastavlja s usmjeravanjem otvorene znanosti u Europi i usredotočit će se na kontinuirani rad OpenAIRE usluga.

PDF Basket

Nije odabran nijedan članak

Detalji o projektu

Skraćeno ime projekta
OpenAIRE-Advance
Projekt br.
777541
Koordinator projekta: Greece
Sudionici projekta:
Austrija
Belgija
Bugarska
Hrvatska
Cipar
Češka
Danska
Estonia
Finska
Francuska
Njemačka
Grčka
Mađarska
Island
Irska
Izrael
Italija
Latvija
Litva
Luksemburg
Malta
Nizozemska
Norveška
Poljska
Portugal
Rumunjska
Serbia
Slovačka
Slovenija
Španjolska
Švedska
Švicarska
Turska
Ujedinjena Kraljevina
Uruguay
Ukupni troškovi
€ 9 999 997
Doprinos EU-a
€ 9 999 997
Trajanje
-

Vidjeti također

More information about project OpenAIRE-Advance

All success stories