Skip to main content
European Commission logo

Biotechnologia

Rozwój badań nad mikrobiomami dzięki budowaniu społeczności

Mikrobiomy to ważny czynnik wpływający na globalny system żywnościowy, ale wykorzystanie ich potencjału wymaga lepszej koordynacji badań. Unijny projekt MicrobiomeSupport zmieni obecną sytuację dzięki mapowaniu działań badawczych oraz skupienie na zagadnieniu standaryzacji danych. W ten sposób zapewni, że badania nad mikrobiomami będą wspierać bezpieczne, zdrowe i zrównoważone systemy żywnościowe.

Add to pdf basket

Mikrobiom rewolucjonizuje europejski łańcuch dostaw żywności

Dokładniejsze zbadanie społeczności mikroorganizmów może przynieść ogromne korzyści sektorowi rolno-spożywczemu. W ramach finansowanego przez UE projektu MASTER powstała szeroka gama produktów, środków spożywczych, usług i procesów wykorzystujących mikrobiom. Innowacje te pomagają poprawić wydajność, jakość, bezpieczeństwo i ekologiczność naszej żywności i gospodarstw rolnych.

Add to pdf basket

Innowacje w dziedzinie upcyklingu pozwalają na czerpanie korzyści z bioodpadów

Wciąż zbyt wiele odpadów trafia na wysypiska, czego skutkiem jest wykluczanie cennych surowców z obiegu gospodarczego. Zespół projektu VOLATILE znalazł rozwiązanie tego problemu, opracowując proces przetwarzania bioodpadów na związki, które mogą znaleźć zastosowanie do wytwarzania produktów o wartości dodanej dla obywateli UE, takich jak biopaliwa i bioplastiki, a także mydło i oleje omega-3.

Add to pdf basket

Badania nad układem krążenia dostarczają nowych rozwiązań medycznych

Europejscy naukowcy pracują nad wirtualnym fizjologicznym człowiekiem – kompleksowym modelem komputerowym ludzkiego ciała. W ramach tego procesu naukowcy realizowali finansowany przez UE projekt mający na celu usprawnienie leczenia chorób układu krążenia, którego wyniki znalazły zastosowanie w sektorze medycznym. Celem prac jest przełożenie nauki na praktyki medyczne z korzyścią dla pacjentów.

Add to pdf basket