Skip to main content
European Commission logo

All success stories in Latvian

Mērķsadarbība veicina izcilību vēža izpētē

Ja valstis nespēj apmācīt augsti kvalificētus pētniekus, tām būs grūti radīt inovatīvas vēža ārstēšanas metodes. ES finansēts projekts nodrošināja 4 akadēmisko iestāžu personāla un labākās prakses apmaiņu, tā veicinot profesionālo izaugsmi un sekmīgu pieteikšanos pētniecības dotācijām. Tas sniegs labumu sabiedrībai, pateicoties pētnieku uzlabotajām prasmēm modernu vēža ārstēšanas metožu izstrādē.

Add to pdf basket