Skip to main content
European Commission logo

All success stories in Bulgarian

Да засеем семената на устойчивото биологично земеделие на бъдещето

Земеделските производители се нуждаят от достъп до подходящи биологични семена, но в Европа има недостиг на био семена с високо качество. Проектът LIVESEED, финансиран от ЕС, търси решение, като разработи нова стратегия за качеството на биологичните семена, общоевропейска база данни за семена и устойчиви техники за производството им, насочени към специфични условия за отглеждането им. Чрез засилване на биологичното земеделие в ЕС, тези резултати ще бъдат от полза за всички.

Add to pdf basket